Odcisk

Instytut Pracy i Technologii
Munscheidstr. 14
D-45886 Gelsenkirchen

E-Mail: info_at_iat.eu
Web: http://www.iat.eu

Webmaster: webmaster_at_active-ict.eu

Upoważniony przedstawiciel prawny:  dr Stefan Gärtner, dyrektor zarządzający

Centralna organizacja badawcza westfalskiej szkoły wyższej Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen Uniwersytetu Nauk Stosowanych

Westfälische Hochschule, University of Applied Sciences
Neidenburger Straße 43
D-45897 Gelsenkirchen
Fon: +49 (0)209-9596-0
Fax: +49 (0)209-9596-445
E-Mail: info_at_w-hs.de
Web: http://www.w-hs.de

Westfalska szkoła wyższa jest spółką prawa publicznego. Nadzór nad całością sprawuje Ministerstwo Nauki i Badań Nadrenii Północnej-Westfalii.

Przedstawiciel ustawowy: prof. dr Bernd Kriegesmann, prezydent Uniwersytetu Westfalskiego

Numer identyfikacyjny VAT: DE 811 358 679

Projekt strony internetowej

Gabriela Lütgen, luetgen_at_iat.eu

CMS: REDAXO - Open Source Content Management System
LINK: https://www.redaxo.org

Odpowiedzialność za treść

Partnerzy projektu

Projekt logo

Peter Enste (IAT)

Wsparcie finansowe

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza strona odzwierciedla wyłącznie poglądy jej autorów, ani Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną na niej zawartość merytoryczną.

Projekt nr 2016-1-DE02-KA204-003395

Informacje prawne

Odnośniki

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych, które są obsługiwane przez odrębne organizacje. Instytut Pracy i Technologii (IAT) nie odpowiada za ochronę danych na tych stronach internetowych.

Prawa autorskie

Zawartość, w tym zdjęcia i wzór strony internetowej, podlegają ochronie praw autorskich i innym prawom ochrony własności intelektualnej. Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub zmienianie żadnych treści tych stron. Ponadto treści te nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, zmieniane ani udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych.

Oświadczenie o prywatności

Abyśmy mogli w pełni odpowiedzieć na Państwa prośbę o udzielenie informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych w formie danych kontaktowych, które umożliwią nam udzielenie odpowiedzi. Informacje te nie są wymagane. Jednakże bez takich informacji nie będziemy w stanie zarejestrować ani odpowiedzieć na Państwa pytanie lub prośbę. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Niemczech.

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz w Polityce prywatności.

Instytut Pracy i Technologii, westfalski Uniwersytet Nauk Stosowanych w Gelsenkirchen. Wszystkie prawa zastrzeżone.