Opracowanie programu szkoleń na rzecz poprawy aktywnego i zdrowego starzenia się poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii wspierających (AcTive)

Nowe technologie mają duży potencjał w wspieraniu aktywnego i zdrowego starzenia si. Jednakże, nowoczesne urządzenia, a w szczególności rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, nie są w pełni dostosowane do umiejętności osób starszych. Przyczyny takie stanu rzeczy są różne, ale kluczowym w tym przypadku staje się poszerzanie wiedzy cyfrowych. 

Głównym celem projektu AcTive jest stworzenie materiałów szkoleniowych, które skupione są na specyficznych potrzebach osób bez doświadczenia w korzystaniu z urządzeń opartych na ICT (takich jak smartfony lub systemy alarmowych). Materiały szkoleniowe mogą być wykorzystywane przez innych seniorów, przyjaciół i rodzinę, ale także przez profesjonalnych użytkowników, aby pokazać jak duże korzyści może wnieść nowoczesna technologia do codziennego życia. Materiał szkoleniowy jest wspierany przez platformę on-line. 

Cele projektu AcTive:

Ulotka

Otwórz PDF w nowej zakładce